UndersøkelseBrukerundersøkelse JMO - 2020

Vi gjennomfører jevnlig brukerundersøkelse hvor alle oppfordres til å svare på spørsmål om tiden i Sens.

Her oppfordrer vi alle til å svare åpent og ærlig om hvor fornøyd du er med oppfølgingen og aktiviteter i tiltaket.

Ut ifra alle innkomne besvarelser blir det foretatt en evaluering. Her kommer det blant annet frem hvor mange som er tilfredse med tjenestene de har mottatt.

Evaluering av brukerundersøkelsen blir gjennomgått på avdelingsmøter og eventuelle tiltak blir igangsatt.

Svarene dine er viktige for at vi skal forbedre oss.